fbpx

Familieopstellingen Alkmaar

Familieopstellingen Alkmaar – systemisch coachen individueel

In een individuele, persoonlijke setting onderzoeken we welke (onbewuste) processen uit jouw familiesysteem meespelen in je huidige leven. Bepaalde patronen in het gezin waar jij bent opgegroeid, en ook van eerdere generaties kunnen de manier waarop jij denkt, je gedrag en hoe je je voelt enorm beïnvloeden. Deze patronen kunnen je versterken, maar ook belemmeren in de manier waarop jij je eigen leven wilt leiden.

Een familie-opstelling vindt vaak plaats in een groep waarbij andere deelnemers jouw familieleden representeren. Als je je niet op je gemak of veilig voelt in een groep is een één op één sessie waarschijnlijk heel geschikt voor jou. Bovendien krijg jij alle aandacht.

familieopstellingen alkmaar

Samen met mij kijk je naar het systeem waarvan jij deel uitmaakt. We brengen het innerlijk beeld dat jij hebt over je familie of over een bepaalde situatie ‘naar buiten’. Dit kan op verschillende manieren. Met een tekening, het gebruik van poppetjes of andere objecten. Hierdoor worden al heel snel de relaties tussen de verschillende personen uit het familiesysteem zichtbaar.

Systemisch coachen betekent dat we ons tijdens een sessie laten leiden door de spelregels van familie-opstellingen.

De basisprincipes van het systemisch werken zijn:
Binding of erbij horen: iedereen heeft evenveel recht om erbij te horen
Ordening: Iedereen in welk systeem dan ook heeft een eigen plek met een eigen verantwoordelijkheid
Balans tussen geven en nemen.
Erkennen: dit gaat over het feitelijk onder ogen zien van wat er is en accepteren wat je niet kunt veranderen

Er gaat een wereld voor je open als je inzicht krijgt over jouw verhouding met de anderen uit het systeem.

De impact van een familieopstelling kan enorm groot zijn.
Visueel maken wat er speelt maakt dat je er van een afstandje naar kunt kijken. Met een helicopterview in plaats van dat je ‘midden in het verhaal zit’

Door bloot te leggen van wat eerst nog niet zichtbaar was ontstaat er ruimte voor beweging, een andere manier om naar je verhaal te kijken. Het geeft je de mogelijkheid om er een andere betekenis aan te geven en op een nieuwe manier in het leven te staan.

Er zijn diverse mogelijkheden voor een individuele sessie familieopstellingen in mijn praktijk:

Een coachingsessie van 90 minuten
Een uitgebreide sessie van 135  minuten,  bijvoorbeeld het maken van een Genogram van jouw familiesysteem, een Tijdlijn van je leven of een sessie die helemaal in het teken staat van zelfacceptatie

In alle gevallen neem ik de tijd voor jou

Ik werk intuïtief met de interventies die aansluiten bij wat zich aandient tijdens het gesprek.

lees hier de ervaringen van anderen